mat_yasuda – Copy

NO.102 GEER TYPE AGING OVEN

เครื่องทดสอบการบ่มความร้อนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับยางและพลาสติก

mat_yasuda – Copy

NO.115 SCHOPPER TYPE SAMPLE CUTTER

เครื่องตัดแบบด้ามจับเพื่อเตรียมชิ้นงานที่ไม่ใช่พลาสติกแข็ง แผ่นยาง

mat_yasuda – Copy

NO.119 DE MATTIA FLEX-CRACKING AND CRACK GROWTH TESTER SERIES

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับวัดลักษณะของรอยแตกและการเติบโตของรอยร้าวกับยางวัลคาไนซ์ และยางเทอร์โมพลาสติก

mat_yasuda – Copy

NO.121-R / RA - BRITTLENESS TEMPERATURE TESTER

เครื่องทดสอบนี้ 121-R ใช้ในการวัด 50% ของอุณหภูมิเปราะบางโดยการกระแทกของพลาสติกยางและลวดฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่ำ, ส่วนรุ่น 121-RA มีตัวยึดแบบหมุนเพื่อให้สามารถทำการทดสอบได้สูงสุด 4 ครั้งอย่างต่อเนื่อง

mat_yasuda – Copy

NO.121-AUTO BRITTLENESS TEMPERATURE TESTER (FULLY AUTOMATIC)

เครื่องทดสอบนี้เป็นรุ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบของเครื่องวัดอุณหภูมิความเปราะบาง

mat_yasuda – Copy

NO.122 TEST TUBE AGING TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับประเมินคุณสมบัติการทนความร้อน

mat_yasuda – Copy

NO.145-L TR TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับวัดการฟื้นตัวแบบยืดหยุ่น

mat_yasuda – Copy

NO.145-G GEHMAN STIFFNESS TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้เพื่อกำหนดคุณสมบัติความแข็งสัมพัทธ์ของยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์โมพลาสติก

mat_yasuda – Copy

NO.149 STRESS-CRACKING TESTER

ชิ้นงานทดสอบจะถูกติดตั้งที่จิ๊กโฮลดิ้ง

หน้าที่ 1

Enter your keyword