NO.260 FOAM RUBBER REPETITIVE COMPRESSION TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการทดสอบแรงกดตกค้างของโฟมโพลียูรีเทนและวัสดุโฟมยางพาราที่อ่อนนุ่มตามวิธีการเคลื่อนที่แบบคงที่ วางชิ้นทดสอบทดสอบระหว่างแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นและทำการบีบอัดซ้ำอย่างต่อเนื่องกับชิ้นทดสอบ 80,000 ครั้งที่กำลังอัดเพื่อให้ความหนาของชิ้นงานทดสอบกลายเป็น 50% ของขนาดเริ่มต้น 30 นาทีหลังจากชิ้นงานทดสอบถูกบีบอัดซ้ำ ๆ อัตราการลดลงของความหนาของชิ้นงานทดสอบจะถูกวัด

Standards
JIS-(K6382)
K6400-4

Enter your keyword