NO.159 FLOOR METERIAL FATIGUE TESTER

เครื่องทดสอบนี้ช่วยให้ทดสอบวัสดุปูพื้น และผ้าปูพื้น ด้วยการวางล้อซึ่งมีน้ำหนักตามที่กำหนดไว้บนโต๊ะชิ้นงานทรงกลมแบบหมุนอย่างต่อเนื่อง ผู้ทดสอบจะประเมินความต้านทานการกัดกร่อนของชิ้นงานทดสอบโดยการวัดความหนาของชิ้นงานทดสอบ

Standards
JIS-A1454(ANTI-CASTER)
TES(B METHOD)
L1021-11
(L1023)
L4406
DIN-54342

Enter your keyword