NO.579 BARCOATER

Barcoater ใช้เคลือบพื้นผิวด้วยหมึกความหนาสีและสี โดยการกระจายตัวอย่างทดสอบบนกระดานทดสอบในรูปแบบวง ผู้ประกอบการคือการเลื่อนบาร์โค้ดด้านในด้วยความเร็วคงที่เพื่อเคลือบพื้นผิว บาร์โคเตอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลือบวัสดุที่มีความยืดหยุ่นหรือรายการที่มีพื้นผิวขนาดใหญ่เช่นกระดาษฟิล์มและฟอยล์โลหะ

Standards
JIS-K5101
(K5400)

Enter your keyword