NO.567 RCI TYPE DRYING TIME RECORDER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับประเมินคุณสมบัติการอบแห้งของสี โดยการทำให้พื้นผิวบอร์ดแก้วเคลือบสีเป็นรอยด้วยเข็มเหล็ก ผู้ทดสอบตรวจสอบพื้นที่ทดสอบและวัดเวลาการอบแห้ง

Standards
None

Enter your keyword