NO.553 PENCIL SCRATCH HARDNESS TESTER (MANUAL)
NO.553-M PENCIL SCRATCH HARDNESS TESTER (ELECTRIC SYSTEM)

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับประเมินความแข็งของฟิล์มเคลือบตามวิธีทดสอบ เกาพื้นผิวสีด้วยดินสอติดอยู่ที่ 45 องศา ผู้ทดสอบตรวจสอบดินสอที่แข็งที่สุดที่ทำให้ไม่ฉีกขาดหรือทำให้เกิดความเสียหายกับฟิล์มเคลือบ เครื่องทดสอบยังสามารถใช้ในการประเมินความแข็งของแผ่นตกแต่งและความต้านทานต่อตัวทำละลายบนลวดเคลือบ
แทนที่จะขยับดินสอด้วยตนเอง รุ่นนี้เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติด้วยความเร็วคงที่ สามารถเลือกรูปแบบคู่ได้ ช่วยให้การทดสอบด้วย 2 ดินสอพร้อมกัน (NO.553-M)

Standards
JIS-(C3003)
C3216-4
D0202
(K5400)
K5600-5-4
K5651
K6894
K6902
ASTM-D2197
D3363
ISO-15184
IEC-60521-4

Enter your keyword