NO.519 PAINT FILM DRAWING TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินการยึดติดของฟิล์มเคลือบฟลูออรีนเรซิ่นบนพื้นผิวโลหะที่สอดคล้องกับวิธีการทดสอบการดึง ผู้ปฏิบัติงานจะทำการหมุนเกลียว 25 ครั้งบนพื้นผิวที่เคลือบด้วยเข็มเหล็ก ในขณะที่มีการกำหนดน้ำหนักไว้ล่วงหน้าเพื่อพิจารณาการยึดติดของฟิล์มเคลือบ

Standards
JIS-K6894

Enter your keyword