NO.517 DU PONT TYPE FALLING IMPACT TESTER
NO.517-L DU PONT TYPE FALLING IMPACT TESTER(WITH REFRIGERATING IMPACT)
NO.517-RP DUPONT TYPE REPETATIVE FALLING IMPACT TESTER

เครื่องทดสอบใช้ในการประเมินความทนทานต่อการดึงของฟิล์มเคลือบ โดยการยึดชิ้นงานทดสอบระหว่างวงแหวนยึดและลูกเต๋าผู้ปฏิบัติงานจะใช้แรงกดเพื่อประเมินความทนทานต่อรอยแตกและเปลือกของพื้นผิวโลหะเมื่อชิ้นทดสอบได้รับการเปลี่ยนรูปบางส่วน

Standards
JIS-B7729
(K5400)
K5600-5-2
Z2247
ISO-1520
20482

Enter your keyword