NO.510 BAKER TYPE FILM APPLICATOR

ใช้สำหรับใส่หมึกและสีที่ความหนาคงที่บนพื้นผิวเรียบ ด้วยเพลาและสเกลทั้งสองด้าน สามารถเคลือบพื้นผิวที่มีความหนาที่ต้องการ

Standards
JIS-5K101
(K5400)

Enter your keyword