NO.507 WET FILM THICKNESS TESTER

มาตรวัดนี้ใช้สำหรับวัดความหนาของฟิล์มเคลือบหรือสีหรือหมึก มาตรวัดทำโดย 3 วง วงแหวนตรงกลางมีขนาดเล็กกว่าวงแหวนด้านนอก 2 วงและมีความผิดปกติดังนั้นเมื่อรีดด้วยสีเปียก ผู้ปฏิบัติงานสามารถอ่านสเกลได้เมื่อวงแหวนตรงกลางสัมผัสกับพื้นผิวที่ทาสี

Standards
JIS-(K5400)
K5600-1-7
ISO-2808

Enter your keyword