NO.428 COLOR FASTNESS RUBBING TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินความคงทนของสีต่อการเสียดสีของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ยาง และพลาสติก ผู้ทดสอบวางชิ้นงานทดสอบไว้บนพื้นผิวกลม และชิ้นงานทดสอบจะถูกขัดด้วยหัวขัด ซึ่งติดอยู่กับผ้าฝ้ายสีขาว หลังจากการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ ผู้ทดสอบตัดสินระดับความคงทนของสีตาม grey scale เครื่องทดสอบนี้ยังสามารถใช้สำหรับการทดสอบความต้านทานการเสียดสีบนกระดาษแข็งและการเคลือบด้วยหมึก

Standards
JIS-K5701-1
K6404-16
K6547
K6772
L0849
(L0862)
L1084
P8136
ISO-105-X12
(JASO)

Enter your keyword