NO.416 CROCK METER

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการประเมินความคงทนของสีต่อการเสียดสีของผลิตภัณฑ์สิ่งทอหนังยางและพลาสติก ผู้ปฏิบัติงานวางชิ้นงานทดสอบไว้บนพื้นผิวเรียบและชิ้นงานทดสอบ จากนั้นทิ้งไปด้วยหัวที่ยื่นออกมาซึ่งติดอยู่กับผ้าขาว หลังจากการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานตัดสินระดับความคงทนของสีตามระดับสีเทา

Standards
JIS-K6404-16
K6547
L0849
(L0862)
ISO-105-X12

Enter your keyword