NO.402 SPRAY TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับการทดสอบการกันน้ำของผลิตภัณฑ์สิ่งทอยางและพลาสติก ผู้ปฏิบัติงานคือการฉีดน้ำจากหัวฉีดสเปรย์เมื่อติดตั้ง 150 มม. เหนือตัวอย่างทดสอบ ซึ่งติดอยู่ที่มุม 45 องศา ผู้ทดสอบใช้การประเมินค่าการกันน้ำโดยการเปรียบเทียบชิ้นงานทดสอบหล่อเลี้ยงกับแผ่นอ้างอิงมาตรฐาน

Standards
JIS-K6404-8
L1092
ISO-4920

Enter your keyword