NO.240 TIPTOE EXFOLIATION TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบการขัดที่ปลายนิ้วเท้าของรองเท้า ผู้ทดสอบต้องทำการตอกตะปูลงบนปลายเท้าและอ่านสเกลเมื่อผู้ทดสอบทำการขัดผิวชิ้นงานทดสอบ

Standards
JIS-S5050
JBS-5131

Enter your keyword