NO.236 LEATHER BALL-BURSTING TESTER

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบ ball bursting test ของรองเท้าหนัง และหนังบางๆ พื้นที่โดยรอบของชิ้นงานทดสอบถูกติดไว้ที่แคลมป์โดยใช้แรงทางด้านเกรนของชิ้นงานทดสอบ วัดความสูงและแรงเมื่อรอยแตกร้าวปรากฏขึ้น

Standards
JIS-K6548

Enter your keyword