NO.201 VINYL LEATHER CLOTH COLD PROOF TESTER
NO.201-R VINYL LEATHER CLOTH COLD PROOF TESTER (WITH REFRIGERATING MACHINE)

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับทดสอบความต้านทานอุณหภูมิเย็นบนผ้าหนังไวนิล พลาสติก และยาง โดยการให้ค้อนตกลงมาบนชิ้นงานทดสอบซึ่งติดอยู่กับทั่งที่วางในเตาอบอุณหภูมิต่ำเป็นเวลา 5 นาที เครื่องทดสอบจะตรวจสอบรอยแตกที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานทดสอบ น้ำแข็งแห้งใช้สำหรับทำความเย็นและสามารถทำการทดสอบได้ 6 ครั้งติดต่อกันโดยหมุนที่ยึดชิ้นงานทดสอบ

Standards
JIS-K6404-13
K6772
ISO-4675

Enter your keyword