NO.145-A CREEP TESTER (PULLEY TYPE)
NO.145-B CREEP TESTER (BALANCE TYPE)

เครื่องทดสอบนี้ใช้ในการวัดการคืบที่เพิ่มขึ้นโดยการใช้โหลดแบบคงที่กับชิ้นงานทดสอบพลาสติก ด้วยการเลือกด้ามจับเครื่องทดสอบจะทำการทดสอบแรงดึงการทดสอบการควบแน่นและการทดสอบการงอ เครื่องทดสอบยังสามารถทำหน้าที่ทดสอบต่างๆเช่นการทดสอบการผ่อนคลายการทดสอบการหดตัวของความร้อนและการทดสอบแรงกระตุ้นความร้อน

Standards
JIS-K7115
ASTM-D2990
ISO-899-1

Enter your keyword