NO.121-R BRITTLENESS TEMPERATURE TESTER
(WITH REFRIGERATING MACHINE)
NO.121-RA BRITTLENESS TEMPERATURE TESTER
(WITH REFRIGERATING MACHINE/ ROTARY HOLDER TYPE)

เครื่องทดสอบนี้ 121-R ใช้ในการวัด 50% ของอุณหภูมิเปราะบางโดยการกระแทกของพลาสติกยางและลวดฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่ำ โดยติดปลายด้านหนึ่งของชิ้นงานทดสอบเข้ากับตัวยึดและกระแทกอีกด้านหนึ่ง ผู้ทดสอบตรวจสอบความเสียหายของชิ้นงานทดสอบ รุ่นนี้มาพร้อมกับตู้เย็น

ส่วนรุ่น 121-RA มีตัวยึดแบบหมุนเพื่อให้สามารถทำการทดสอบได้สูงสุด 4 ครั้งอย่างต่อเนื่อง เงื่อนไขการทดสอบ (อุณหภูมิการทดสอบและเวลาคลิป) สำหรับการทดสอบแต่ละครั้งสามารถตั้งค่าได้ 4 แบบผ่านทางหน้าจอสัมผัสทำให้การทดสอบมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Standards
JIS-C3005
K6261
K6723
K7216
ASTM-D746
ISO-812
974

Enter your keyword