NO.119 DE MATTIA FLEX-CRACKING AND CRACK GROWTH TESTER
NO.119-LDE MATTIA FLEX-CRACKING AND CRACK GROWTH TESTER
(WITH REFRIGERATING MACHINE)
NO.119-L-VR DE MATTIA FLEX-CRACKING AND CRACK GROWTH TESTER
(WITH REFRIGERATING MACHINE/ PICTURE BREAK DETECTION FUNCTION)

เครื่องทดสอบนี้ใช้สำหรับวัดลักษณะของรอยแตกและการเติบโตของรอยร้าวกับยางวัลคาไนซ์ และยางเทอร์โมพลาสติกโดยใช้การดัดแบบซ้ำๆ การทดสอบจะดำเนินการโดยการตั้งค่าชิ้นงานทดสอบบนการจับแบบขนานหัวจับ และการประยุกต์ใช้ความเครียดดัดซ้ำๆ

Standards
JIS-K6260
ASTM-D813
BS-903
ISO-132

Enter your keyword